Wyświetl artykuł

Zakończenie pierwszej oraz druga sesja rady podczas jednego posiedzenia

Pierwsza sesja rady gminy Rudna, zwołana na 22 listopada, zakończyła się ogłoszeniem przerwy przez przewodniczącą po przyjęciu uchwały dotyczącej wynagrodzenia wójta gminy Rudna. Wznowiona została 5 grudnia i zgodnie z porządkiem obrad wybrani zostali wiceprzewodniczący rady, a także powołano komisję rewizyjną i komisje stałe rady. W obradach uczestniczyło 14 radnych z piętnastoosobowego składu.
Udostępnij
Wyświetl artykuł

Stypendia naukowe rozdane

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rudna nr XX/143/08 z dnia 5 września 2008 roku z późniejszymi zmianami o stypendia naukowe ubiegać się mogli studenci, których średnia arytmetyczna ocen w minionym roku akademickim wynosiła minimum 4,5. Wniosek o przyznanie stypendium musiał zostać złożony w tut. urzędzie w terminie do 15 października br. wraz z zaświadczeniem o średniej ocen wydanym przez Dziekanat Uczelni.
Udostępnij
Wyświetl artykuł

Złote Gody czyli 50 lat razem

Kolejne pary świętujące 50. rocznicę ślubu odebrały medale prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Podczas niecodziennej uroczystości wójt gminy Rudna wręczył je 15 parom z naszej gminy. Jubilatom towarzyszyli członkowie rodzin, a spotkanie było zarówno czasem na życzenia, toast i tort, jak też snucie opowieści, o tym jak zaczęła się miłość, która przetrwała pół wieku.
Udostępnij
X
X