Wyświetl artykuł

„Mamo idź do pracy!”

To projekt, który polega na dofinansowaniu kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie legnicko-głogowskim i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie rodzicom, opiekującym się dziećmi do lat 3, poprzez finansowanie kosztów wynagrodzenia niani.
Udostępnij
X
X