Wyświetl artykuł

Ogłoszenie w sprawie suszy

W związku z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na obszarach objętych suszą – na terenie Gminy Lubin informujemy, że producenci rolni mogą składać wnioski o szacowanie szkód do momentu kiedy uprawa podlegająca szacowaniu znajduje się na polu.
Udostępnij
Miedziak.info.pl Powiat Lubiński Gmina Rudna - widok z lotu ptaka domy obszar wiejski
Wyświetl artykuł

Wybory do Izb Rolniczych

Rozpoczęła się procedura organizacji wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, które odbędą się 28 lipca. Zgodnie z przyjętym przez Krajową Radę Izb Rolniczych terminarzem wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów, najpóźniej 17 czerwca w Urzędzie Gminy będzie dostępny do wglądu spis członków Dolnośląskiej Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej.
Udostępnij