Wyświetl artykuł

Kolejna nagroda dla projektu Słodka Julka

7 marca 2019r., podczas uroczystej Gali w Katowicach, wręczono nagrody INSPIRACJE. Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje oraz firmy działające w ochronie zdrowia, które w minionym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali.
Udostępnij
Wyświetl artykuł

Profilaktyka chorób układu krążenia w PCUZ

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych kontynuuje realizowany od ośmiu lat program profilaktyki i promocji zdrowia w chorobach układu krążenia oraz rehabilitacji po udarach mózgu, z którego mogą korzystać mieszkańcy gminy Polkowice. W 2019 roku proponowane w ramach programu usługi medyczne, będą ponownie w całości finansowane przez samorząd gminny.
Udostępnij
Wyświetl artykuł

W Polkowicach wystartował Program „Maluch” 2019

Wystartował program „Maluch”, kontynuowany i po raz kolejny finansowany przez gminę Polkowice. Całoroczne działania obejmują edukację przedporodową w szkole rodzenia, punkt laktacyjny, wczesne wykrywanie zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u dzieci oraz terapię dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Zadanie realizowane jest przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych.
Udostępnij
Wyświetl artykuł

Rehabilitacja dla mieszkańców Gminy Grębocice

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Grębocice, Wójt Roman Jabłoński podpisał umowę z Miedziowym Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie na realizację zadania, p.n.: Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Zwiększania Dostępności do Świadczeń w Ramach Rehabilitacji Leczniczej na rok 2019. Na ten cel Gmina zabezpieczyła w budżecie 98.100,00 złotych.
Udostępnij
X
X