Nowy zarząd LSSE

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LSSE S.A. odwołało dotychczasowy zarząd, w skład którego wchodzili: Rafał Jurkowlaniec, Dorota Włoch i Andrzej Niemiec. Zmiany dokonano w połowie kwietnia br. Powołano nowy zarząd, a także dokonano zmian w Radzie Nadzorczej spółki.