Miedziak Policja sygnał policyjny radiowóz
Wyświetl artykuł

„Bezpieczny przejazd-Szlaban na ryzyko”

Kolejarze w całej Polsce rozpoczęli wakacyjną akcję „Bezpieczny piątek”. Kształtowanie bezpiecznych zachowań i właściwych postaw, podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych i dążenie do ograniczenia liczby wypadków, to główne cele tej akcji, prowadzonej w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd- szlaban na ryzyko!”, do której również włączyli się lubińscy policjanci.
Udostępnij